Wanneer een expertise?
Een expertise komt aan de orde als u vragen heeft over de kwaliteit van een bouwkundig of constructief onderdeel van een gebouw. Dit kunnen o.a. visuele gebreken zijn, zoals vervorming, scheurvorming en lekkage, of minder visuele zaken waarvan u twijfels heeft over de kwaliteit. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld een balkon of bouwlaag op of aan een al bestaande bebouwing wilt plaatsen, maar niet weet of dit in de huidige constructie op te vangen is. Een expertise geeft u het antwoord!

Werkwijze:
Ingenieursburo Budel BV werkt zuiver onafhankelijk en heeft een specialisatie in bouwkundige en constructieve expertises in de woning- en utiliteitsbouw. Wij verzorgen zowel eenzijdige als minnelijke expertises. Ingenieursburo Budel BV stelt aan de hand van een inspectiebezoek, mogelijk in combinatie met een dossieronderzoek, de kwaliteit of de eventuele gebreken vast. Aansluitend worden de hieraan gerelateerde noodzakelijke herstelmaatregelen of kwaliteitsverbeteringen voor u in kaart gebracht.

Kosten:
Het inspectiebezoek zelf kost 50,- per half uur en beslaat doorgaans een half uur bij kleine gebreken tot 2 uur inspectie bij grotere- of verborgen gebreken. Vaak kan het advies al ter plaatse gegeven worden. In andere situaties is nader onderzoek nodig of tijd voor het (juridisch) op schrift stellen. Na afloop van het inspectiebezoek kan de inspecteur u meer duidelijkheid geven over het al dan niet nodig zijn van een vervolgonderzoek. De uitslag van de expertise met bijbehorend advies kan voor de meerwaarde van 100,- in een keuringsrapport aan u toegezonden worden.

Expertise on-line aanvragen:
U kunt de expertise on-line aanvragen door uw gegevens en de gegevens van het te onderzoeken bouwkundige of constructieve onderdeel HIER in te vullen. Binnen enkele dagen zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor een eventuele afspraak.